Om prostatakameratene

Prostatakreftaksjonen ble for første gang arrangert i 2005, og har siden den gang vært et av de viktigste fokusområdene i Prostatakreftforeningens arbeide. Prostatakreftforeningen ønsker med denne aksjonen å øke bevisstheten om prostatakreft både hos pasienter, pårørende, helsepersonell og befolkningen generelt.

Prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftformen i Norge. Det oppstår ca 5000 nye tilfeller hver eneste år, og  hvert år dør mer enn 1050 menn av prostatakreft.

Prostatakreftaksjonen er et viktig ledd i vårt arbeid med å spre kunnskap om sykdommen. Over hele landet står lokallagene på stands, det arrangeres åpne møter og det drives informasjonsarbeid. Her vil vi blant annet også jobbe for å få frem det Prostatakreftforeningen jobber for. I det kommende året har man valgt å sette et spesielt fokus på 6 hovedpunkter, og Prostatakreftforeningen skal jobbe for:

Likeverdig og optimal behandling for alle uavhengig av bosted.
Reduserte ventetider
Helsekontroll med PSA-test – tidlig og optimal diagnostisering.
Åpenhet rundt og hjelpemidler knyttet til erektil dysfunksjon
Å spre kunnskap om avansert prostatakreft.
Å skape et bedre tilbud for partnere til dem som rammes av prostatakreft.

Vi håper å møte deg på et av våre stands eller et av våre møter i måneden som kommer. Følg med på forsiden for oppdatert program!

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options